Second opinion - när Du är osäker på om du fått rätt diagnos eller optimal behandling.

Second opinion

Niclas utgår i sin undersökning från ett holistiskt synsätt på människan där allt är sammankopplat, så att en dysfunktion/irritation i en kroppsdel därför kommer att ge någon typ av återverkningar/störningar i andra delar av kroppen. Detta synsätt är tyvärr inte så integrerat i den vanliga vården vilket gör att många patienter som valsat runt bland olika vårdenheter utan att få ordentliga förklaringar och adekvat hjälp har fått det av Niclas. Dock kan en del tillstånd, t ex störningar i inre organ, ge upphov till reflexmässiga och andra störningar av muskler och leder, som inte ska behandlas med manuell terapi/sjukgymnastik men är nog så viktiga att identifiera.

Niclas roll som lärare i klinisk neurologi ger också kunskaper som också är värdefulla vid störningar av framför allt det perifera nervsystemet (nervrots-/plexa-/nervstörningar).

För den som vill veta mer om dessa område kan beställa böckerna Viscerosomatik och Kranialnervtestningwww.superkurser.se

 

Ovanstående bild är omslagsbilden till boken Viscerosomatik skriven av Niclas Hjelm är grundaren till MOMENTUM REHAB.

Inre organ/viscera kan både genom reflexmässiga störningar och genom inflammatoriska bindvävsförändringar leda till smärttillstånd och stelhet i kroppen. Tyvärr ett mycket underskattat fenomen vid utredning av smärtpatienter.