Information om undersöknings- och behandlingsupplägget på

MOMENTUM REHAB

Först en ordentlig undersökning…

Stor vikt läggs vid att finna orsaken till de uppkomna besvären, varför varje behandlingsserie startar med en ordentlig undersökning. Denna undersökning börjar med en intervju som utgår från ett helhetsperspektiv angående Dina besvär och tidigare sjukhistoria. Efter detta görs en omfattande fysisk undersökning, som normalt innefattar inspektion av kroppen; tester av rörlighet, nervsystemet och styrkan. Stor vikt läggs också på palpation, då undersökaren specifikt känner på ledrörlighet och muskler, senor och annat som kan bidra till besvären Du söker för.

…sedan skräddarsys behandlingen.

De fynd som framkommit vid undersökningen i kombination med Dina personliga förutsättningar, styr sedan vilken utformning av Din unika behandling. Ibland kan det behövas ytterligare medicinsk undersökning, såsom röntgen eller blodanalys, innan behandlingen kan påbörjas. "Better safe than sorry"!

Checklista inför Ditt besök:

Betalning: Om Du inte har ett frikort utfärdat ska du ta med 200:- i kontanter i samband med Ditt besök på MOMENTUM REHAB.

Lakan: Medtag gärna ett sådant att ligga på. Skönare och miljövänligare att lägga på behandlingsbritsen än dammande britspapper.

Medicinsk dokumentation: Har du kopior på röntgenutlåtanden och relativt nytagna laboratoriesvar eller dylikt, är det utmärkt om du tar med detta.

Personlig hygien: En självklarhet för majoriteten av våra patienter. Din kropp är ju vår arbetsplats :o)

Fotot visar sensoriktestning av trigeminusnerven och är taget från boken Kranialnervtestning av Niclas Hjelm som driver MOMENTUM REHAB